Aktivnosti

V društvu smo se zbrali ljubitelji starodobnih vozil, še posebno vrednost imajo stari motorji, čeprav se ne branimo tudi avtomobilov. Kar nekaj čudnega se začne dogajati v naših mislih, ko pridemo  do kakšne starine, ki je namenjena za odpad, ker so lastnikom le v napoto in jih niti ne zanima, kakšna tehnična vrednost se skriva v kakšnem takem vozilu. Tako smo rešili že marsikater zanimivi primerek pred dokončnim uničenjem. Člani kluba obnavljamo vozila v glavnem sami in za to je potrebno kar nekaj vztrajnosti in potrpljenja, ter seveda tudi nekaj tehničnega znanja, da povrnemo vozilo v čimbolj originalno stanje in s tem tudi pripomoremo k  obnovi, varovanju in popularizaciji tehnične kulturne dediščine v Sloveniji. Tako smo ohranili marsikateri primerek naše tehnične dediščine, ter jih restavrirali do te mere, da so posamezni primeri v uporabni funkciji še danes.

Seveda pa je tudi eden od glavnih pomenov društva tudi druženje, tako se sestajamo na rednih sestankih vsakih 14 dni, kjer se pogovarjamo  o svojih projektih.  Redno se tudi udeležujemo raznih srečanj, ki jih organizirajo ostala društva ljubiteljev starodobnih vozil.

Naše aktivnosti: